Begeleiding van HIV-besmette kinderen in Rwanda

Onze Solidariteitsprojecten Noord-Zuid ondersteunen in Rwanda een totaalproject ter ondersteuning van HIV-besmette kinderen die hun ouder(s) verloren zijn ten gevolge van AIDS. Veel kinderen zijn hierdoor  aangewezen op hun grootouders. Anderen blijven samen leven als gezin zonder volwassenen en zonder enige vorm van inkomen.  Zij hebben geen uitzicht op een goede toekomst. Daardoor komt  in de puberteit veel zelfdoding voor.

  • 33 kinderen van -15 jaar worden medisch opgevolgd; zij ontvangen op regelmatige basis medicatie voor de HIV-besmetting.
  • 17 kinderen tussen 15 en 19 jaar worden op dezelfde manier opgevolgd. Zij komen één keer in de maand naar het dispensarium voor controle en krijgen daar hun medicatie mee.
  • Indien nodig mogen ze vragen om extra begeleiding en medicatie.
  • Kinderen en jongeren worden aangespoord om op een ziekteverzekering in te schrijven. Zo zijn er al 320 deelnemers. Het project betaalde in 2017 voor 133 kinderen die verzekering. De anderen betalen ze zelf.
Verpleegster Justine onderzoekt een patient.

Geiten
38 families kregen een koppel geiten ter beschikking. Ondertussen groeiden deze aan tot 139 geiten. De families houden twee of drie geiten en verkopen de rest om medicatie  of  studies van de kinderen te betalen . We stellen vast dat ze op die manier meer en meer instaan voor hun eigen noden.

Train the trainer
Er zijn ondertussen 16 begeleiders  gevormd: eentje viel er uit maar de anderen helpen het project zo goed mogelijk vooruit. Daarnaast kregen 10 jongeren een beroepsvorming, waarvan meer dan de helft nu aan het werk zijn en voorzien in eigen noden.