Nog altijd op zoek

Op missie in India voelt de jonge zuster Anne-Marie Dhooghe zich helemaal ontworteld. Maar precies in het verdwaald-zijn ontstaat haar spiritualiteit.

Na haar lagere school en humaniora bij de zusters van Liefde studeerde zuster Anne-Marie pedagogie in Leuven. Nog tijdens die studies trad ze in bij de Zusters van Liefde, op 2 februari 1965. Na haar vorming tot religieuze maakte ze ook haar studie orthopedagogie af. Jarenlang werkte ze met kinderen met een mentale beperking, zowel in België als in Sri Lanka.

Haar missie naar Sri Lanka verliep anders dan verwacht. Ze raakte wat verdwaald en werd een Godzoeker. En dat is ze eigenlijk nog altijd

Na haar terugkeer uit Sri Lanka kwam ze terecht in allerlei bestuursorganen, zowel van de congregatie zelf als van voorzieningen voor personen met een beperking. Later werkte ze in de congregatie als econome, een totaal andere wereld.

Dat is de buitenkant. De binnenkant is die van een Godzoeker, een pelgrim die nog steeds op weg is.