Vier mee in onze kapel in de Gentse Molenaarsstraat

Iedereen is van harte welkom in de mooie neo-gothische kapel van de Zusters van Liefde voor het bijwonen van de liturgische vieringen

Dagelijks zijn er in de kapel van de Zusters van Liefde in de Molenaarstraat 24 te Gent twee liturgische diensten:

  • om 07.30u is er getijdengebed
  • om 18.15u is er de eucharistieviering van de dag

Iedereen is van harte welkom om deze diensten bij te wonen. U kan daarvoor aanbellen op het nr. 24 in de Molenaarstraat.

Deze prachtige neo-gotische kapel kan ook worden gebruikt voor doopvieringen, huwelijken, … of het organiseren van klassieke concerten.

Neem daarvoor contact op met het telnr. 09 235 82 07