Charisma

God is liefde 

Als Zusters van Liefde van Jezus & Maria is het onze zending om – net zoals Jezus – bekend te maken dat God liefde is, speciaal aan de armen en verstotenen van onze tijd.

Aangemoedigd door de liefde van Jezus engageren we ons om het Rijd Gods te bespoedigen in onze onmiddellijke omgeving en in de ganse wereld. Die opdracht om Gods Liefde te openbaren is de kern van onze religieuze roeping en de basis van al wat we doen.

Ons kenteken

Hoe herken je een Zuster van Liefde van J.M. ?

Elke Zusters van Liefde van Jezus & Maria – waar ook ter wereld – draagt een kruisje met de inscriptie “Deus Caritas est”: God is Liefde.