Werkgroep Eco-Spiritualiteit

Ecologie met een contemplatieve bril

Vanuit een contemplatieve levenshouding weten wij ons verbonden met al wat leeft. Ook wij zijn aarde, bezield door Gods levensadem. 

De uitnodiging is daarom: durven zien met de ogen van God; kijken wat de mogelijkheden zijn en durven zien wat ons te doen staat. Zoals Jezus, zien dat Gods rijk van liefde en verzoening waarin alles tot zijn recht kan komen, al aan het kiemen is. Wij worden uitgenodigd tot een geïntegreerde levensstijl die ons doet uittreden uit onze comfortzones naar een nieuwe matigheid.

Afstappen van ‘ik’

Als zusters geloven we dat in mijn zijn, mijn doen, mijn aandacht voor anderen, God zijn scheppingswerk voortzet. Afstappen van een houding waarin “IK” het centrum ben. Wel kijken en luisteren naar het appel dat uitgaat van alles en iedereen waarmee ik verbonden leef.

Vanuit de stilte die ik kan laten groeien, luisteren naar de stem van zuster aarde, de arme die zucht en weeklaagt en tegelijk durven wacht en vertrouwen op nog ongekende kansen en mogelijkheden. Erop wachten om gewekt te worden. Hopen op het onvoorstelbare. Van de wereld houden in al zijn gebrokenheid.

Verbondenheid

Wij worden geroepen om verder te zien, om te hopen tegen de verwoestende ecologische rampen in. Mét milieuactivisten, kleine stappen zetten om een betere toekomst te waarborgen en toch vérder zien naar wat komt.

Onze roeping is het om te leven in verbondenheid met al wat leeft. Opdracht voor ons en voor al wie dit leest.

MEER NIEUWS OVER ECO-SPIRITUALITEIT