Het zijn de kleine dingen die het doen !

Het zijn de kleine dingen die het doen !

In de basisschool De Bron te Lovendegem werd een verbouwingsproject opgestart. De totaal verouderde toiletten moesten vervangen worden en ook de eetzaal en de sportzaal moesten omgebouwd worden.

In het vooruitzicht van de aanvang van de werken – voorzien op 25 mei 2020, nam de directeur Erwin Meire contact met de vraag om tijdens de werken, die een jaar zouden duren, de tuin van de zusters gedeeltelijk te laten gebruiken door de kleuters. De speelplaats zou tijdens de werken werfzone worden en hierdoor totaal onbruikbaar worden.                                                                                         

De aannemer was bereid werfhekkens te plaatsen in de kloostertuin die het gedeelte waar gespeeld zou worden afbakent en ervoor zou zorgen dat de privacy van de zusters gerespecteerd bleef.

Op 25 mei werd een eerste overeenkomst gesloten waarbij werd afgesproken dat telkens maximaal 24 kleuters op het afgebakende terrein zouden spelen.

De ervaring was van beide kanten positief. Jos Decleer, voorzitter van het bestuursorgaan schrijft op  31/07/2021 dat de school tijdens de bouwwerken dankbaar gebruik heeft kunnen maken van een gedeelte van de tuin van het klooster. De ervaring was danig positief zodat de directie de vraag heeft gesteld  om dit stukje tuin verder te mogen gebruiken. Voor de kinderen was dit onverwachts een groene oase waar ze konden spelen en ravotten.

Ook voor de zusters was de ervaring positief. Ondanks de lelijke werfhekkens zagen zij met plezier de kleutertjes spelen. Voor hen was dit echt “leven in de brouwerij”.

De vraag van het bestuursorgaan was dan ook om een fatsoenlijke omheining te mogen plaatsen.

Uiteraard was dit een vraag die een professionele benadering vergde, inclusief een herziening –en dus uitbreiding- van de bestaande erfpacht.

Deze vraag werd dus aan het provinciaal bestuur voorgelegd en na de nodige technische en juridische aanpassingen, werd een goedkeuring gegeven voor een keurige omheining.

Op 30/01/2022 kon de voorzitter van de vzw VVKBOS Lovendegem/Vinderhoute uiteindelijk melden dat de uiteindelijke overeenkomst ondertekend was en dat de omheining gerealiseerd werd door een plaatselijke aannemer.

Het resultaat mag gezien zijn!

De zusters kunnen nu zonder op de hinderlijk werfomheiningen te kijken de kinderen zien spelen.