Officiële opening van de Internationale gemeenschap te Gent

Officiële opening van de Internationale gemeenschap te Gent

Op zondag 20 februari 2022 werd de Internationale Gemeenschap van de Zusters van Liefde van J.M. officieel geopend met een plechtige viering in de kapel van Terhaegen te Gent.

De gemeenschap bestaat uit twaalf zusters, waarvan vier uit het buitenland. Het zijn zr. Sushila Toppo uit India, die bij deze gelegenheid ook als verantwoordelijke van de gemeenschap werd aangesteld. Verder zijn er zr. Noreen Fazal uit Pakistan, zr. Charitine Impuhwe uit Rwanda en zr. Gertrude Kindeke Alop uit RDC Congo.

Zr. Sushila en zr. Noreen zijn al ruim twee jaar in België en hebben het grootste gedeelte van dIe tijd doorgebracht te Melle. Visa problemen maakten dat zr. Charitine pas midden vorig jaar en zr. Gertrude naar het eind van het jaar de gemeenschap konden vervoegen.

Op 8 december 2021 vertrokken de vier zusters naar Gent en na een eerste inschakelingstijd kon dan de officiële opening van de gemeenschap plaats hebben.

Sr. Lucy Jacob, algemeen overste schetste kort de wordingsgeschiedenis van deze gemeenschap. Het verlangen om in de congregatie naar grotere eenheid te groeien werd officieel bekrachtigd in het Algemeen Kapittel van 2017. Het duurde echter nog geruime tijd vooraleer deze gemeenschap realiteit kon worden.

Tal van zusters uit de Nederlandstalige Provincie en uit de Gemeenschap België-Zuid kwamen samen met de leden van het Algemeen Bestuur en van het Provinciaal Bestuur in een mooie en verzorgde liturgie.

Symbolen werden plechtig binnengebracht in het koor waar de portretten van Vader Triest en Moeder Placide waren uitgestald.

Dierbare teksten werden gelezen: de roeping van Jesaja, de roeping van Petrus om herder te zijn, een tekst uit “Blijf in mijn Liefde” over gemeenschapsvorming. Bijna profetisch klonken deze woorden : “de weg naar de eenheid is lang… hem gaan vraagt moed… waar verscheidenheid ons begrenst, roept het leven ons louterend op tot verdraagzaamheid…”

Dan volgde de aanstelling van de verantwoordelijke voor deze gemeenschap door sr. Lucy. Sr. Sushila sprak haar toezegging niet alleen in het Engels uit, maar tevens in het Nederlands. (zij heeft deze -toch moeilijke taal – al aardig onder de knie!).

Voorbeden volgden voor de nieuwe gemeenschap en haar verantwoordelijke, voor de congregatie en voor al wie met ons als congregatie verbonden is en dit zowel in België als in de landen waar wij aanwezig zijn.

Velen hebben deze viering via streaming kunnen meemaken en zaten zodoende als het ware op de eerste rij bij dit bijzondere gebeuren.

Heel bijzonder was ook het feit dat sr. Lucy de relieken van Vader Triest, die tot dan in het Stichtingshuis te Lovendegem bewaard werden, binnenbracht in de kapel van Terhaegen waar zij een bijzondere plaats zullen krijgen.

Tenslotte volgde nog het planten van een appelboom in de tuin van Terhaegen. Symbolisch werd een nieuwe loot aan de stam van onze congregatie geplant en dit gebaar kadert ook in de oproep van Ecokerk om fruitbomen te planten: een teken dat de oproep van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si ook in onze harten een weerklank heeft gevonden.

Ondanks het gure weer, straalt nieuwe hoop in de veerkracht van deze nieuwe stichting.