Alarmerende toestand in Sri Lanka

Alarmerende toestand in Sri Lanka

In deze tijd worden we overspoeld met berichten over de onmenselijke en wrede oorlog in Oekraïne. Dit geweld dat onvoorstelbare proporties aanneemt, en waarvoor we vooral kunnen bidden, is echter niet de enige plaats waar geweld, onrust, uitbuiting en wreedheid plaatsvinden. We denken hierbij aan landen waar wij als congregatie vertegenwoordigd zijn: Congo, Mali. Deze regio’s verdwijnen enigszins uit de aandacht van de media. Wij mogen ze echter niet vergeten!

Vandaag willen we echter speciale aandacht vragen voor de toestand in Sri Lanka. Zoals we weten is aandacht voor de Sri Lankaanse provincie ons speciaal aanbevolen. (iedere provincie bidt voor een andere provincie) We hebben al in vroegere berichten iets verteld over Sri Lanka in het algemeen. Vandaag willen we de treurige toestanden in Sri Lanka aankaarten. Berichten van Sr. Anastasia en andere zusters lieten ons al delen in de toestand van schaarste voor alle basisbehoeften en ook in de politieke onrust die er al geruime tijd is.

Zoals voor ons de aanslagen van 22 maart een blijvend trauma zijn, zo zijn het voor de Sri Lankaanse bevolking de aanslagen van Pasen 2019 op enkele kerken en hotels. De Kardinaal, aartsbisschop van Colombo, Malcolm Ranjith heeft al vaak aangedrongen om opheldering te krijgen over deze bomaanslagen. Omdat hier waarschijnlijk politieke motiveringen op het hoogste niveau achter zitten, blijft opheldering uit!

In de Standaard van vandaag 19 maart verscheen een artikel dat de economische afgrond in Sri Lanka beschrijft, onder meer vanuit het perspectief van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

Zoals we allen weten is de toeristische sector een belangrijke bron van inkomsten voor het mooie Sri Lanka. De aanslagen op Paaszondag en de Corona pandemie hebben deze sector wel heel hard getroffen, maar, en dit is verwonderlijk: in de eerste zes weken van dit jaar – zo schrijft de Standaard- kwamen er al 18.000 Russen en 10.000 Oekraïners naar Sri Lanka. Uiteraard is deze stroom nu opgedroogd!

Maar de toestand is veel ernstiger dan dat: de mensen moeten afrekenen met urenlange stroomonderbrekingen, brandstof voor auto’s, riksja’s is bijna niet te vinden. De laatste weken verergeren de leefomstandigheden. Maar er is meer: de regering voert een beleid dat zonder meer desastreus is voor alle lagen van de bevolking. Een voorbeeld dat onze zusters ook al aanhaalden en nu ook door “De Standaard” wordt beschreven, is dat de regering de import van pesticiden en kunstmest heeft beperkt, waardoor de oogsten van thee en rijst veel minder opbrachten. Dit zijn essentiële sectoren waar vrijwel alle burgers van het land afhankelijk van zijn. Momenteel kampt men ook overal met lege winkelrekken en om het nog erger te maken: de roepie is gekelderd waardoor de duurte van het leven enorm is toegenomen! Dus: als je al geld zou hebben, dan kan je maar heel beperkt kopen en dit voor alle essentiële producten.

Vele burgers, jongeren, maar ook kerkleiders en ook onze zusters protesteren tegen dit wanbeleid. Velen eisen het aftreden van de regering en hekelen de president Gotabaya Rajapakse. Het land is virtueel bankroet en de regering probeert om kredieten te krijgen van machtige landen zoals China en India. Maar deze kredieten resulteren in een steeds grotere afhankelijkheid van deze landen. Een voorbeeld: de nieuwgebouwde haven is Chinees territorium!!! Sri Lankaanse burgers kunnen er zomaar niet in, laat staan dat het land er economisch voordeel mee zou doen. Momenteel doet het land een beroep op het IMF om de schade zoveel mogelijk te beperken. Hopelijk kan een regeling (van de schulden) door het IMF op lange termijn soelaas brengen althans op economisch vlak.

De onrust en de mistoestanden grijpen echter nog dieper. Een van de aspecten, die dan heel sterk gevoeld wordt door de religieuze minderheden : Christenen, Hindoes en Moslims is de overheersing van een Boeddhistische “cultuur”. Een klein voorbeeld: op alle openbare wegen en kruispunten vindt men beelden van de Boeddha. Op het eerste zicht is daar zeker niets mis mee, vooral niet als je weet dat 70% van de Sri Lankaanse bevolking Boeddhist is en dat in het centrum en zuiden van het land Christenen een kleine minderheid zijn. Sinds de jaren 1990 en volgende zijn er geen Hindoes meer in het zuiden! Ook dat is een schrijnend verhaal! Dat er echter in het Noorden -waar Hindoes in de meerderheid zijn- overal standbeelden van de Boeddha opduiken geeft wel te denken…

Er zijn in ieder geval veel redenen om bezorgd te zijn en mee te leven met een bevolking die beproeving na beproeving te verwerken heeft.