De oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne

Op  16 maart jl. sprak Paus Franciscus in een video conferentie met de Russische Patriarch Kyrill, hoofd van de Russisch Orthodoxe kerk.

Hoewel beide kerkleiders deze bespreking hielden om de vrede in Oekraïne te herstellen, is Patriarch Kyrill, aldus NCR (National Catholic Reporter – USA) een belangrijke steun voor het standpunt van president Poetin.

Het is wel belangrijk te weten dat de twee kerkleiders een historische ontmoeting hadden in Cuba in 2016. Het was de allereerste keer dat de leiders van de R.K. en de Russisch-Orthodoxe kerk elkaar ontmoetten.

In een communiqué van het Vaticaan liet paus Franciscus optekenen dat we in de huidige tijd niet van een ‘Heilige Oorlog” kunnen spreken.

In datzelfde communiqué stelde de Paus dat oorlog nooit “juist” kan zijn. Hij voegde eraan toe dat zijn hart het uitschreeuwt bij het zien van de dood van kinderen en vrouwen in de oorlog. Oorlog kan nooit de weg zijn. De Heilige Geest die verenigt, vraagt van ons herders om de mensen die onder de oorlog lijden te helpen.

In een mededeling van de Russisch-Orthodoxe kerk lezen we dat beide kerkleiders een “gedetailleerd overleg” hadden waarbij “bijzondere aandacht besteed werd aan de humanitaire aspecten van de huidige crisis en het handelen van de Russisch-Orthodoxe kerk en de R.K. kerk om de gevolgen hiervan te overkomen. “ Beide partijen onderstrepen het buitengewoon belang van een niet-aflatend onderhandelingsproces en drukken hun hoop uit om zo spoedig mogelijk tot een rechtvaardige vrede te komen.

De Russische patriarch bekijkt de invasie van Rusland in Oekraïne als een poging om zich te verdedigen tegen het morele relativisme en de decadentie in het Westen. Bovendien claimt hij dat Oekraïne tot het “canonieke territorium” van de Russisch Orthodoxe kerk behoort. Sinds het begin van de oorlog hebben een aantal Orthodoxe parochies echter aansluiting gevonden bij Westerse christelijke gemeenschappen.

Verdere contacten tussen de Paus en de Russische kerkleider zijn niet bekend. Wel weten we dat Paus Franciscus op 25 maart de wereld, en in het bijzonder Oekraïne en Rusland heeft toegewijd aan O.L. Vrouw van Fatima. Hij wees er in zijn homilie in de St. Pieters’ basiliek te Rome op dat “de oorlog waarvan zovele mensen slachtoffer werden, ons allen angstig en onzeker heeft gemaakt.” De Paus zei verder “dat menselijke geruststellingen tegenover deze oorlog, geweld en onzekerheid niet voldoende zijn. “Wij hebben behoefte aan Gods nabijheid en de zekerheid van zijn vergeving en hierdoor gesterkt, kunnen Christenen zich ook tot Maria wenden en hun noden en die van de wereld aan haar aanbieden.”

De Paus zei verder dat deze akte van toewijding “een spiritueel gebaar van vertrouwen is door kinderen die, te midden van de beproeving van deze wrede en zinloze oorlog die onze wereld bedreigt, zich naar hun moeder toekeren en al hun angsten en hartenpijn aan haar toevertrouwen.

Het betekent, zei de Paus verder dat we “de onschatbare waarden van broederlijkheid en vrede en alles wat we hebben en zijn, in dit zuivere en onbezoedelde hart waarin God weerspiegeld wordt plaatsen, zo dat zij, de Moeder die de Heer ons heeft geschonken, ons moge beschermen en over ons zou waken.”

Heel in het bijzonder bad de Paus voor de mensen die lijden en vluchten voor de bommenregen. Voor hen die huis en vaderlandland moesten verlaten. Ook vroeg hij Maria ons met medelijden te inspireren zodat wij onze deuren zouden openen om te zorgen voor onze broeders en zusters die gewond zijn en uitgesloten.

Bron: NCR (National Catholic Reporter. USA)