30 jaar palliatieve zorg in AZ Sint-Lucas

30 jaar palliatieve zorg in AZ Sint-Lucas

Op zaterdag 10 september 2022 vierde het AZ St. Lucas 30 jaar Palliatieve zorg in het ziekenhuis. Dit ging gepaard met een symposium en de uitgave van een prachtig boek: “Een verhaal vol leven”.
In het boek dat rijk geïllustreerd is met foto ’s kunnen we de geschiedenis lezen van dit bijzonder initiatief. In 1990 besliste de toenmalige Noordprovincie van de Zusters van Liefde JM, om een afdeling palliatieve zorg op te richten binnen de muren van het toenmalige Sint-Vincentiusziekenhuis, in navolging van zr. Leontine uit Brussel die gold als pionier en promotor van de palliatieve zorg in België. Het was zr. Marie-Ange De Paepe die de initiatiefnemer en vurige pleitbezorgster was van dit project en van bij de aanvang stond zij mee in voor de begeleiding op deze nieuwe afdeling.

gedenksteen op de afdeling

Hoe het allemaal begon, de torenhoge financiële uitdagingen voor de congregatie om de benodigde infrastructuur te voorzien en de daarmee gepaard gaande fondsenwerving, de moeilijke weg naar erkenning en subsidiëring, de evolutie in de wetgeving met betrekking tot het levenseinde, het leven en werken op de palliatieve afdeling, het onschatbare belang van vrijwilligers in de werking en hoe het allemaal evolueerde tot op de dag van vandaag, lees je allemaal in dit mooie boek. Het is de stille getuige van een gedurfde onderneming, helemaal in de geest van de stichter P.J. Triest, waar de congregatie terecht trots op mag zijn.