Werelddag van de migrant en de vluchteling

Werelddag van de migrant en de vluchteling

Zondag, 25 september, staat in het teken van vluchtelingen en migranten in onze kerken en geloofsgemeenschappen. De paus schreef daarom een brief die ook in het Nederlands vertaald is. Hij begint zijn brief met een bijzonder citaat uit een brief van Paulus aan de Hebreeuwen, dat misschien dat misschien wel confronterend is:

Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst (Heb 13,15)

Voor de benadering van migratie, zoals die de Christenen zou moeten voorstaan, verwijst de paus naar het profetische visioen van Jesaja. Daarin worden vreemdelingen niet als indringers of vernielers voorgesteld, maar als arbeiders die hulpvaardig de muren van Jeruzalem herbouwen, dat Jeruzalem waarvan de poorten openstaan voor alle volkeren (cf. Js 60, 10-11).

Je kan deze bijzondere inspirerende brief hier lezen…