Overstromingen in Pakistan

Overstromingen in Pakistan

Duizenden gezinnen zijn alles kwijt en moeten op zoek naar een ander onderkomen

Pakistan wordt sinds april van dit jaar geconfronteerd met een hele reeks van zware problemen. Men had een hittegolf beleefd als nooit voordien. In dit klimaat ontstonden ongewone zware regens die al in juni begonnen, een maand vroeger dan de normale moessonregens. De Indus, de langste stroom in Pakistan, die in de Himalaya ontspringt, stroomde met woest geweld omlaag vanuit de smeltende sneeuw- en ijsvlakten… gevolg van de opwarming van de aarde.

De overstromingen troffen vooral de provincies Sindh en Baluchistan en Zuid-Punjab. In deze streken woont vooral de gemarginaliseerde bevolking: uitgestotenen, armen, onvrije lijfeigenen van de heren. De arme bevolking had niet alleen te lijden door de natuurelementen, maar evenzeer door het egoïstische gedrag van de rijken. De machtige landheren hebben de stroomrichting van de rivieren omgeleid naar de streken en dorpen van de armen, om eigen land en eigendommen te vrijwaren. In het noorden van Pakistan veroorzaakten hevige bliksemstormen lawines van stenen en rotsblokken die gebouwen langs de oevers vernielden .

Waterbekkens waren niet in staat het water op te vangen zodat 25 reservoirs min of meer onbruikbaar werden. Ongeveer één derde van het land werd zwaar geraakt door deze ramp. Duizenden dakloze gezinnen moesten op zoek naar een ander onderkomen in een gebied waar alles werd vernield. Wegen en spoorlijnen staan onder water. Vervoer en telecomverbindingen zijn verlamd. Alleen boten en helikopters kunnen de mensen nog bereiken.

Het verlies van mensenlevens, gebruiksvoorwerpen en bezittingen is niet te overzien. Alles staat onophoudelijk onder druk en dat leidt tot depressie en psychologische problemen bij de getroffen bevolking.
Door het vuile water zijn er allerlei insecten en zelfs slangen die met hun beten zorgen voor ernstige ontstekingen. Ondertussen vernemen we ook hartverscheurende verhalen van gezinnen die soms een kind (moeten) verkopen in ruil voor geld of voedsel…

De Pakistaanse regering, de lokale Kerk en allerhande religieuze en sociale organisaties doen wat ze kunnen om de slachtoffers te helpen. Ook andere landen willen hiertoe bijdragen. Nadenkend over de huidige situatie en luisterend naar de kreet van de armen willen de zusters van liefde JM van de  provincie Pakistan proberen tegemoet te komen aan de vele noden.  Ze nodigen hun medezusters uit tot een sobere levensstijl en proberen studenten, leerkrachten en ouders te motiveren om actief en gul bij te dragen aan het herstel van de lijdende bevolking. Het zal alleszins heel wat tijd en inspanning vragen om het dagelijkse leven weer min of meer op de sporen te krijgen.

Wij hopen dat men ons volk, ons Pakistan niet zal vergeten in het dagelijks gebed.

Zr. Genevieve Ram Lal – raadszuster van de provincie Pakistan.

Hieronder kan je nog een korte video bekijken over de ramp.