Vrouwelijke religieuzen voor het klimaat

Vrouwelijke religieuzen voor het klimaat

De Internationale Unie van Algemene Oversten (UISG), die meer dan 600.000 vrouwelijke religieuzen wereldwijd vertegenwoordigt, die actief zijn in de gezondheidszorg, de strijd tegen de honger en de opvang van kinderen, heeft een verklaring gepubliceerd in het vooruitzicht van de VN-Klimaatconferentie van Sharm-el-Sheikh 2022 (COP27) van 6 tot 18 november 2022 en de VN-Conferentie over Biodiversiteit (COP15) van 7 tot 19 december 2022. Daarmee willen zij de vergeten stem van gemarginaliseerde gemeenschappen in het wereldwijde debat over het klimaat en het milieu laten horen. Voor de religieuze oversten is het essentieel om juist de stemmen te beluisteren van diegenen die het sterkste getroffen worden door milieurampen en te leren van hun veerkracht.

De meest kwetsbaren moeten worden geïntegreerd als hoofdrolspelers binnen institutionele kaders en hun stem moet centraal staan in de wereldwijde dialoog voor verandering.

De vrouwelijke oversten vestigen de aandacht op de onderlinge verbondenheid van de ecologische uitdagingen en dringen erop aan om de zorg voor het milieu te combineren met die voor de zwaksten. Er moet snel worden gehandeld om de ineenstorting van de biodiversiteit een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat tegen 2030 ten minste de helft van de aarde en de oceanen beschermd gebied zijn, om verwoeste ecosystemen te herstellen en de wereldwijde afhankelijkheid van brandstoffen te verminderen. De oproep wordt geïllustreerd met de getuigenissen van vijf religieuzen die in de frontlinie actief zijn.

Zuster Patricia Murray, uitvoerend secretaris-generaal van de UISG, onderstreepte tijdens de voorstelling van de oproep de noodzaak van internationale samenwerking. Omdat de toekomst van onze planeet op het spel staat, beseffen we dat wij op het keerpunt staan om verandering te bereiken. Daarvoor is het nodig dat alle mensen van goede wil samenwerken over grenzen en identiteiten heen en verschillen opzij zetten om ons gemeenschappelijke huis te verdedigen.