De steen is weggerold !

De steen is weggerold !

Op Paasmorgen gingen de vrouwen naar het graf…

Als een steen lag de vraag op hun hart: wie zal de steen voor ons wegrollen?

Waar waren de apostelen en alle leerlingen?

Weggevlucht?

Weggedoken in de zwaarte van het verlies en van de schuld?

Verlamd en ver van de eerste overmoed? : “Ik Heer…”

Wie zal de steen van ONS hart wegrollen?

De steen die de weg naar vrede verhindert

De steen die de smeulende woede afschermt van het daglicht.

De steen van koude onverschilligheid

De steen die verhindert dat we strelen

De steen die doet zwijgen als we willen spreken

De steen die onze toon doet overslaan?

Wie zal hem wegrollen?

Ik ben het zegt de Heer

Rabboeni is het antwoord van Maria,

Ommekeer en zicht op een nieuwe weg

De weg van het leerling zijn

In de voetstappen van de Heer.

De weg van vrede,

De weg van vertrouwen,

De weg van liefde.

Het is Pasen!