Opening van het 34°Algemeen Kapittel 2023

Opening van het 34°Algemeen Kapittel 2023

Het Algemeen Kapittel dat eens om de zes jaar wordt gehouden is zaterdag 15 juli 2023 geopend met een plechtige eucharistieviering.

Het kapittel gaat door in het Regina Caeli Lyceum te Dilbeek dat heel gastvrij zijn deuren en die van het internaat hebben opengezet voor een afvaardiging van de congregatie uit Afrika, Azië en Europa.

Enkele kapittelleden voor de het R.C. lyceum

Enkele kapittelleden voor de het R.C. Lyceum

Een kapittel is een vergadering die de verantwoordelijken uit de diverse gebieden met een aantal verkozen afgevaardigden samenbrengt om na te denken over de voorbije jaren, maar vooral ook om vooruit te kijken naar de komende zes jaar. Het kapittel dat ook in de ganse congregatie is voorbereid heeft al thema: “Ga, en doe evenzo”. De inspiratie kwam uit de parabel van de Barmhartige Samaritaan, die door de encycliek van Paus Franciscus: Fratelli Tutti heel mooi werd belicht. Zoals de Samaritaan wordt iedere zuster uitgenodigd om het lijden en de nood te zien en er een passend antwoord op te geven.

Ook heeft het kapittel als taak om een algemeen overste en haar raad te kiezen voor de komende zes jaar.

De eucharistieviering die deze vergadering opende werd voorgegaan door kardinaal Jozef De Kesel en geassisteerd door priester Paul Van Puyenbroeck.

Naast vele zusters uit België waren ook mensen die met de congregatie verbonden zijn naar deze viering gekomen.

Het parochiekoor Livinus uit Ledeberg heeft deze viering glansrijk opgeluisterd.

Samen met de celebrant kwamen de 47 kapittelleden in processie naar voor.

Bij de offerande werden symbolen voor ieder land waar de congregatie is ingeplant naar voor gebracht. Voor onze Regio was het een miniatuur boompje: symbool dat de congregatie hier, te Lovendegem is ontstaan.

Dit jaar bestaat de congregatie van de Zusters van Liefde van Jezus en Maria 220 jaar!

Sfeerbeelden uit de receptie die volgde na de Eucharistieviering