220 jaar sinds onze stichting te Lovendegem

220 jaar sinds onze stichting te Lovendegem

Wij herdenken,

een klein en nederig begin,

het moment van de stichting, nu 220 jaar geleden.

Deze dag van herdenken is een dag van:

               Verbondenheid met alle zusters, dichtbij en veraf

               Van vertrouwen op God, die borg staat voor onze gemeenschappelijke toekomst

Het logo van het Algemeen kapittel  ” Ga en doe jij evenzo”  

zal ons naar deze gemeenschappelijke toekomst leiden

zal ons werk met armen en noodlijdenden richten

en ons samenbrengen: “cor unum, anima una”

Wij en ieder van ons, waar we ook zijn

Zullen kracht en moed putten in het woord dat ons is toegezegd: “Ik zal er zijn!”

Commemorating

our Small and humble beginnings,

the day of our foundation, now 220 years ago.

This day of remembrance is a day of:

               Communion with all sisters, nearby and far away

               Of trust in God, who guaranties our common future.

The logo of the General Chapter “Go and do likewise”

will lead us to this common future,

shall guide us in our service among the poor and the needy

and shall bring us together: “cor unum, anima una.”

We and each of us, wherever we me be

shall draw courage and strength in the word that assures us: “I’ll be with you.”

Nous rappelant

les humbles débuts,

au moment de la fondation, il-y-a 220 ans

Ce jour de commémoration est un jour

               de communion avec toutes nos sœurs, ici et au loin

               de confiance en Dieu, le garant de notre futur commun

Le logo du chapitre Général qui nous mènera vers cet avenir

« Va, et fais de même »

nous guidera en notre service, aux pauvres, aux démunis,

et nous unira: « cor unum, anima una ».

Chacune, où que nous soyons,

se sent encouragée par la parole qui nous assure : « je serai toujours avec vous ! »