Altijd de eerste… Pionier van de verpleegkunde in België

Altijd de eerste… Pionier van de verpleegkunde in België

Op zaterdag 25 mei 2024 vond te Leuven een herdenkingsplechtigheid plaats voor zr. dr. Jules-Marie Heymans ZVLM. Onze medezuster die in 1986 overleed was inderdaad een pionier, vooral in de professionalisering van het beroep van verpleegkundige. De academische zitting, ingericht door het Netwerk Verpleegkunde (opvolger van het NVKVV) verwelkomde als voornaamste sprekers Luc De Munck, auteur van het boek: Altijd de eerste, die nadien een interview afnam van een aantal bevoorrechte getuigen uit het leven van zr. Jules-Marie. De laatste spreker was Walter Sermeus, laatste Nederlandstalige laureaat van de prijs zuster Jules-Marie Heymans.

Luc De Munck, auteur van het boek: “Altijd de eerste” schetste het boeiende leven van zuster Jules-Marie, leven ten dienste van de ziekenzorg en de opleiding van verpleegkundigen.

De rijke inhoud van zijn referaat, dat in grote trekken zijn boek volgt is te lezen op de website van Netwerk Verpleegkunde. Hierbij vindt u de link: https://www.netwerkverpleegkunde.be/nl/nieuws-netwerk-verpleegkunde/Pionier-van-de-verpleegkunde

Als Zusters van Liefde kunnen wij hier misschien nog toevoegen dat het nastreven van een groot mogelijke professionele deskundigheid, naast een gedreven en door de caritas geleide inzet vanaf de stichting in de congregatie steeds hoog werd gehouden. Onze stichter, Vader Triest vond dit vanaf het begin belangrijk. Zo werden zusters door hem naar het buitenland gestuurd om ingeleid te worden in de pedagogiek voor blinden en doven en werkte hij intens samen met dr. Guislain om zijn broeders en zusters te laten werken met psychiatrische patiënten.

Voor de academische zitting vond nog een intieme plechtigheid plaats bij het huis van de voormalige Centrale Provincie, waar de eerste voorgezette vorming voor verpleegkundigen in België en op het Europese vasteland werd begonnen. Een kleine herdenkingsplaat werd met toelating van de huidige eigenaars op de voorgevel geplaatst.

Ook kreeg zr. Jules-Marie de eer om haar naam aan een nieuwe Leuvense straat te verbinden. Het werd de: Zuster Jules-Marie Heymansstraat. Op de site van het vroegere St. Rafaëlsziekenhuis, dat al grotendeels afgebroken is en weldra volledig zal verdwijnen, wordt een nieuwe straat aangelegd die naar onze zuster wordt genoemd. Deze straat die verbinding zal geven tussen de Kapucijnenvoer en de Brusselse straat, bevindt zich op een stadsgedeelte waar zich ook het St. Pietersziekenhuis en het middeleeuwse gasthuis bevinden. Hier zullen ook een aantal straten de namen krijgen van vrouwen die zich verdienstelijk gemaakt hebben in de gezondheidszorg. Hiermee wil de stad Leuven eer betonen aan al deze vrouwen die zich ingezet hebben in de zieken- en gezondheidszorg.