Werkgroep Spiritualiteit

Ondersteunen van de spiritualiteit en het gebedsleven van onze zusters en gemeenschappen

Een kerngroep van zusters komt driemaal per jaar samen. Op elke bijeenkomst bidden we rond het WOORD ‘Lectio Divina’, evalueren we de impact van onze groep en plannen we nieuwe acties.

AANDACHT VOOR

We ondersteunen het gebedsleven van onze zusters en gemeenschappen door:
-het inbouwen van aandacht en tijd voor het WOORD
-het aanbieden van een nieuwe gebedstaal
-het doorbreken van sleur en slenter
-het onderbouwen van sterke liturgische tijden, feesten en kapittels
-het aanreiken van gebeden over wat leeft in de wereld en de congregatie.

ONZE MIDDELEN

We organiseren:
-gebedswaken rond specifieke thema’s, gebeurtenissen, feesten… ;
-gebedsblaadjes rond evangelieteksten voor zusters/gemeenschappen;
-vorming van commissieleden en zusters tot stil gebed rond het Woord “Lectio Divina”