Alle nieuws

220 jaar sinds onze stichting te Lovendegem

Wij herdenken, een klein en nederig begin, het moment van de stichting, nu 220 jaar geleden. Deze dag van herdenken is een dag van:                Verbondenheid met alle zusters, dichtbij en veraf                Van vertrouwen op God, die borg staat voor onze gemeenschappelijke toekomst Het logo van het Algemeen kapittel  ” Ga en doe jij…
Read more

Opening van het 34°Algemeen Kapittel 2023

Het Algemeen Kapittel dat eens om de zes jaar wordt gehouden is zaterdag 15 juli 2023 geopend met een plechtige eucharistieviering. Het kapittel gaat door in het Regina Caeli Lyceum te Dilbeek dat heel gastvrij zijn deuren en die van het internaat hebben opengezet voor een afvaardiging van de congregatie uit Afrika, Azië en Europa.…
Read more

De steen is weggerold !

Op Paasmorgen gingen de vrouwen naar het graf… Als een steen lag de vraag op hun hart: wie zal de steen voor ons wegrollen? Waar waren de apostelen en alle leerlingen? Weggevlucht? Weggedoken in de zwaarte van het verlies en van de schuld? Verlamd en ver van de eerste overmoed? : “Ik Heer…” Wie zal…
Read more

Nieuwjaarsbijeenkomst van de Regio

Het was drie jaar geleden dat wij als Nederlandstalige Provincie samenkwamen om elkaar een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar te wensen. Sinds de vorige bijeenkomst is er heel wat gebeurd en hoewel wij na de Corona jaren op regelmatige tijdstippen Regionale bijeenkomsten hielden, was het toch zolang geleden dat wij elkaar als grote groep troffen.…
Read more

Vrouwelijke religieuzen voor het klimaat

De Internationale Unie van Algemene Oversten (UISG), die meer dan 600.000 vrouwelijke religieuzen wereldwijd vertegenwoordigt, die actief zijn in de gezondheidszorg, de strijd tegen de honger en de opvang van kinderen, heeft een verklaring gepubliceerd in het vooruitzicht van de VN-Klimaatconferentie van Sharm-el-Sheikh 2022 (COP27) van 6 tot 18 november 2022 en de VN-Conferentie over…
Read more

Zusters aan ons voorgegaan…

Zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had in ’t beter, hemels vaderland een stad voor hen bereid had. Zij zijn gestorven in zijn Naam en hebben niets geweten dan dat hij had gezegd: “Ik schaam mij niet uw God te heten.” Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken,…
Read more

Onze Zusters in de Centraal Afrikaanse Republiek

Missiezondag, de Kerk herinnert ons hierbij aan onze identiteit als christen: de blijde boodschap van Gods liefde en trouw in woord en daad verkondigen. Misschien werd vroeger veel meer de nadruk gelegd op “bekeringen” en het werven van nieuwe christenen. Thans is dit minder het geval. Hoe dan ook, steeds heeft de kerk ook het…
Read more

Werelddag van de migrant en de vluchteling

Zondag, 25 september, staat in het teken van vluchtelingen en migranten in onze kerken en geloofsgemeenschappen. De paus schreef daarom een brief die ook in het Nederlands vertaald is. Hij begint zijn brief met een bijzonder citaat uit een brief van Paulus aan de Hebreeuwen, dat misschien dat misschien wel confronterend is: Want wij hebben hier…
Read more

Armste landen ter wereld eisen fonds om schade door klimaatverandering te dekken

De armste landen ter wereld eisen dat een compensatie voor schade als gevolg van de opwarming van de aarde hoog op de agenda van de VN-Wereldklimaatconferentie (COP27) komt te staan. Dat blijkt woensdagavond uit een gezamenlijke verklaring. Ministers en experten van de groep van minst ontwikkelde landen (MOL’s), ongeveer 45 hoofdzakelijk Afrikaanse en Aziatische landen,…
Read more

30 jaar palliatieve zorg in AZ Sint-Lucas

Op zaterdag 10 september 2022 vierde het AZ St. Lucas 30 jaar Palliatieve zorg in het ziekenhuis. Dit ging gepaard met een symposium en de uitgave van een prachtig boek: “Een verhaal vol leven”.In het boek dat rijk geïllustreerd is met foto ’s kunnen we de geschiedenis lezen van dit bijzonder initiatief. In 1990 besliste…
Read more