CategorieGeen categorie

De steen is weggerold !

Op Paasmorgen gingen de vrouwen naar het graf… Als een steen lag de vraag op hun hart: wie zal de steen voor ons wegrollen? Waar waren de apostelen en alle leerlingen? Weggevlucht? Weggedoken in de zwaarte van het verlies en van de schuld? Verlamd en ver van de eerste overmoed? : “Ik Heer…” Wie zal…
Read more

Nieuwjaarsbijeenkomst van de Regio

Het was drie jaar geleden dat wij als Nederlandstalige Provincie samenkwamen om elkaar een gelukkig en voorspoedig nieuw jaar te wensen. Sinds de vorige bijeenkomst is er heel wat gebeurd en hoewel wij na de Corona jaren op regelmatige tijdstippen Regionale bijeenkomsten hielden, was het toch zolang geleden dat wij elkaar als grote groep troffen.…
Read more

Vrouwelijke religieuzen voor het klimaat

De Internationale Unie van Algemene Oversten (UISG), die meer dan 600.000 vrouwelijke religieuzen wereldwijd vertegenwoordigt, die actief zijn in de gezondheidszorg, de strijd tegen de honger en de opvang van kinderen, heeft een verklaring gepubliceerd in het vooruitzicht van de VN-Klimaatconferentie van Sharm-el-Sheikh 2022 (COP27) van 6 tot 18 november 2022 en de VN-Conferentie over…
Read more

Zusters aan ons voorgegaan…

Zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had in ’t beter, hemels vaderland een stad voor hen bereid had. Zij zijn gestorven in zijn Naam en hebben niets geweten dan dat hij had gezegd: “Ik schaam mij niet uw God te heten.” Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken,…
Read more

Onze Zusters in de Centraal Afrikaanse Republiek

Missiezondag, de Kerk herinnert ons hierbij aan onze identiteit als christen: de blijde boodschap van Gods liefde en trouw in woord en daad verkondigen. Misschien werd vroeger veel meer de nadruk gelegd op “bekeringen” en het werven van nieuwe christenen. Thans is dit minder het geval. Hoe dan ook, steeds heeft de kerk ook het…
Read more

“ONAM” in LOVENDEGEM

Onam is een traditioneel feest in de deelstaat Kerala – India. Het feest is voornamelijk geworteld in Hindoe tradities, maar heeft ook enkele christelijke toetsen. Het is het oogstfeest en duurt in Kerala een tiental dagen. Er zijn processies met olifanten, gezangen, competities met boten, bloementapijten en uiteindelijk ook het traditionele feestmaal waar iedere inwoner…
Read more

Jubelviering in Terhaegen, Gent

Een jarenlange traditie werd na twee jaar opnieuw opgenomen. Zr. Lucy, algemeen overste had de uitnodiging voor de viering in de kapel van Terhaegen al goed op tijd gezonden. Jubilarissen en zusters uit België en de Anglo-Irish provincie werden uitgenodigd op de viering die voorgegaan werd door bisschop Lode Van Hecke. Sister Margaret Brown –…
Read more

De toestand in Sri Lanka wordt kritiek! Dringende vraag om te bidden!

In de nacht van 30 april op 1 mei 2022 zond de regering enkele tanks en een groot gepantserd voertuig naar de menigte die betoogt tegen de regering. De betogingen duren al weken en de toestand begint erg grimmig te worden. De bedoeling is de menigte uit elkaar te drijven, maar… de jongeren omsingelden de…
Read more