Charisma

Ieder mens ontvangt zijn eigen charisma. Dit is ook zo voor ons,
Zusters van Liefde van Jezus en Maria.
Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe:
“Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar de Heer is een en dezelfde. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening maar het is dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.”

WAT IS ONZE GAVE?
Ons is het gegeven zoals Jezus naar de meest kwetsbaren van de maatschappij te gaan.
Jezus was geworteld in de liefde van zijn Vader.
Barmhartig en teder…
Ook wij zijn geworteld en gegrondvest in die liefde
Onze naam:
ZUSTERS VAN LIEFDE, EEN LEVENSOPDRACHT
maar vooral :
EEN GESCHENK,  EEN GAVE OM VAN TE LEVEN.
Gestuwd door de Geest
in beweging gezet
om leeg te worden van onszelf
en vol van de wonderlijke liefde van God-Vader.


Leeg worden van onszelf… we gruwen ervan, we worstelen ermee en toch ervaren we dat dit de enige weg is, de weg die ook Jezus is gegaan.
Leeg van onszelf en vol van die wonderlijke liefde van de Vader een droom?
Neen, een gave die ons is toegezegd. Gaan naar de meest kwetsbaren van de maatschappij.
Misschien zijn die wel heel dichtbij, samen met mij in dezelfde gemeenschap: oud en ziek en heel fragiel, misschien ontmoet ik onverwacht iemand die het niet meer ziet zitten.
Misschien zijn het de vluchtelingen die ongevraagd ons pad kruisen en voor wie we ons willen inzetten? Wellicht zijn het mensen die op zoek zijn naar zin in het leven en het niet vinden,
of ook de eenzame bejaarde in een kamer van een woon-zorgcentrum.
Het is gewoon leven – of tenminste – pogen te leven zoals Jezus het ons heeft voorgedaan.
Ja, ons leven is GAVE
OPGAVE ook.

Ons kenteken

Hoe herken je een Zuster van Liefde van J.M. ?

Elke Zusters van Liefde van Jezus & Maria – waar ook ter wereld – draagt dit kruisje met de inscriptie “Deus Caritas est”: God is Liefde.