ASHA-HOPE vzw

Scholingsproject in INDIA – SRI LANKA
met de steun
Zusters van Liefde van Jezus en Maria

ASHA-HOPE “ betekent …HOOP !
Hoop geven -toekomst geven aan de armste kinderen in India en Sri Lanka.
Dit project is opgericht na een inleefreis in 2003 naar India, ter gelegenheid van het 200 jaar bestaan van onze congregatie: Zusters van liefde van Jezus en Maria.
Deze concrete ontmoetingen heeft zijn sporen getrokken, vooral omdat we daar getroffen werden door de arme gezinnen, die niet genoeg geld hebben om hun kinderen school te laten lopen… Daar wou ik samen met anderen iets voor doen!
Vanuit die betrokkenheid en het engagement van onze zusters is dit project “ ASHA-HOPE” ontstaan in 2005!
Het is een scholingsproject dat loopt in India en Sri Lanka, waar wij jonge kinderen uit de armste gezinnen en internaten, via onderwijs een betere toekomst willen geven, zodat ze in eigen land kunnen opgroeien. Het zijn allemaal privé scholen | internaten van onze Congregatie.

ASHA-HOPE vertaalt zich in twee doelstellingen:
– Het individueel sponsoren van het schoolgeld voor deze arme, kwetsbare kinderen. € 35 per jaar volstaat om een kind te laten school lopen.
Tot op vandaag steunen we iets meer dan 750 kinderen uit de armste gezinnen in India en Sri Lanka, die geen kans hebben om onderwijs te volgen. (in totaal van 12 jaar zijn dat al meer dan 1520 kinderen – waarvan er ondertussen reeds zijn afgestudeerd of gezinnen die ergens anders gaan wonen zijn)
– Het inzamelen van extra giften voor het aankopen van allerlei schoolmateriaal voor de scholen en internaten. Dit wordt elk jaar verdeeld onder de 19 projecten.
20ste nieuw project 2018: Dispensarium St. Joseph te Sidhpur in INDIA- Delhi- provincie
Het dorp SIDPHUR is gelegen in de Indiase deelstaat Himachal Pradesh aan de noordwestelijke voet van de Himalaya, waar twee van onze zusters in het dispensarium werkzaam zijn. Dit is gelegen naast de zustergemeenschap en de 2 scholen: St. Mary’s School en Sacred Heart School, gelegen in de armste woonwijk van Sidhpur.
Vele bewoners kunnen het zich niet veroorloven om naar een ziekenhuis te gaan of een dokter te consulteren. Zij kunnen gelukkig terecht in dit dispensarium waar een algemene arts regelmatig consultaties houdt. Ondertussen zijn er nog twee artsen bijgekomen: een gynaecoloog en een dermatoloog (met pensioen en doet dit op vrijwillige basis). Door onze donaties betalen wij het jaarloon van deze artsen. Een betere gezondheidszorg en goede scholing gaan hand in hand en zijn van primordiaal belang voor deze arme bevolking.
Ga naar onze website voor meer nieuws…. zie hier onder!
www.asha-hope.be
Mailadres: info@asha-hope.be
Foto van links naar rechts
    Staan: Els – Paul – Marleen – Nele
    Zitten: Dora – zr. CLaire – An