Kwaliteitsvolle hulp aan medemensen in het Zuiden

De werkgroep “Solidariteitsprojecten Noord-Zuid van de Zusters van Liefde van J.M.” werkt aan het op gang brengen van kwaliteitsvolle hulpverlening voor medemensen in onderwijs, ziekenzorg, ontwikkeling, welzijn en vorming, in het kader van projecten die door de Zusters van Liefde zijn opgestart in landen van het Zuiden.

Solidariteitsprojecten Noord-Zuid werkt aan bewustwording en responsabilisering van medemensen in het Noorden. Haar missie is gebaseerd op de opdrachtverklaring van de Congregatie van de Zusters van Liefde van J.M. en ligt in lijn met de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Om deze opdracht te realiseren werkt de groep samen met het algemeen bestuur en de verschillende provincies van de congregatie, met medewerkers en vrijwilligers uit de Nederlandstalige regio en met verschillende actoren zowel uit de NGO-wereld als van overheidsinstellingen.

Steun ons

Wil jij onze werking graag een financiëel duwtje in de rug geven?

Je vindt hieronder de nodige informatie

Je kan kiezen voor een gift zonder of een gift met fiscaal attest. Wens je een gift te doen voor een specifiek project, vermeld dit project dan in de mededeling van je overschrijving. 

ZONDER FISCAAL ATTEST

Stort het gewenste bedrag op de rekening van “Solidariteitsprojecten Noord-Zuid ZLJM” (Molenaarsstraat, 26, 9000 Gent)

IBAN: BE24 7360 0145 2438
BIC: KREDBEBB
met vermelding van het project waarvoor je een bijdrage doet

MET FISCAAL ATTEST

“Stort privé giften van minstens 40 euro op de rekening van “Steunfonds-Solidariteit Noord-Zuid” (Kasteelstraat 14, 9250 Waasmunster) 

IBAN: BE74 7370 2928 0707
BIC: KREDBEBB
met vermelding van het project waarvoor je een bijdrage doet
en vermelding van je rijksregisternummer (vanaf 2024 verplicht door  de overheid)

Onze projecten

Bekijk hieronder enkele van onze gerealiseerde projecten. Of lees het laatste nummer van onze nieuwsbrief. Wil je onze volgende nieuwsbrief direct in je mailbox ontvangen? Stuur dan een mail aan Geert Boone: geert.boone@zvl.org   

Aanpassing van het ‘CENTRE DE SANTÉ RUBUNGU’ in Rwanda aan de bijzondere maatregelen ten gevolge van de covid-pandemie

Opvang en hergebruik van regenwater in het “CENTRE SCOLAIRE MÈRE PLACIDE” – Ndera/Kigali – Rwanda

Opknappen van eensgezinswoningen van arme studenten in de ‘BARANGAYI’ in Legaspi-city in de Filipijnen.