Milaan

Aankomst en bezoek aan Milaan
Milaan ligt in de Po vlakte. We zijn intussen bijna half maart en de winter zal dus wel enigszins geweken zijn in deze stad. .
Het agenda van Vader Triest vermeldt een bezoek aan de stad.
Hij vermeldt niet een bezoek aan de dom van Milaan – zowat de voornaamste bezienswaardigheid.
Als dan de dom als dusdanig al niet getuigt van een ongemene pracht, dan is het ook zeker te vermelden dat zich in deze kerk het beroemde “Laatste avondmaal” van Leonardo da Vinci bevindt.
Een kopie van dit fresco bevindt zich in de abdij van Tongerlo. Het is dus mogelijk om dit meesterwerk (of althans een zeer getrouwe kopie) te gaan bezichtigen.

Triest vermeldt dat zij de relieken van de h. Carolus Borromeus vereerd hebben en ook een bezoek brachten aan het geboortehuis van deze heilige kardinaal in Arona.
Carolus Borromeus werd geboren in 1638 en stierf in 1684 als bisschop van Milaan. Hij is vooral bekend om zijn tussenkomt om het concilie van Trente dat al 10 jaar stil lag opnieuw te doen samenkomen en vooral ook om zijn onvermoeibare ijver en talloze initiatieven om de conciliebesluiten ingang te doen vinden en zo een vernieuwing van de katholieke kerk te bewerkstelligen. 

Reliekschrijn van de H. Carolus Borromeus

Hij stichtte een seminarie voor priesters en was zodoende de grondlegger voor de “moderne” opleiding van priesters.
Daarnaast stichtte hij weeshuizen, hospitalen en liefdadigheidsinstellingen.
Bij het uitbreken van een hongersnood stak hij zichzelf in de schulden (hij was nochtans niet onbemiddeld) om voedsel te kunnen uitdelen. Hij won alle harten tijdens de pestepidemie in Milaan. Hij verplichtte elke priester, monnik en non om te blijven en de pestlijders te verzorgen. Zelf gaf hij het voorbeeld.
Uitgeput stierf hij op 43 jarige leeftijd.