Ontstaan & ontwikkeling

De Zusters van Liefde van J.M.  staan voor meer dan 200 jaar zorg- en onderwijsgeschiedenis.

Oprichting

De Zusters van Liefde van Jezus & Maria werden in 1803 opgericht in het landelijke Lovendegem door Petrus Jozef Triest (1760-1836) en medestichteres en eerste moeder-overste Placida Van der Gauwen (1769-1844). Al snel groeide de congregatie uit tot één van de grootste vrouwelijke religieuze instellingen van het land.

Spiritualiteit en actie

Als een typisch 19de-eeuwse vrouwelijke congregatie combineerden de Zusters van Liefde JM een strenge spiritualiteit met een uitgesproken maatschappelijk engagement.

Zorg en onderwijs

Op vraag van het Gentse stadsbestuur trok de jonge stichting in 1805 naar Gent om in het oude klooster van Terhagen een hospitaal voor ongeneeslijk zieken op te zetten. Vanuit Gent ontplooiden de zusters in België, Nederland, Engeland en Ierland een waaier aan activiteiten in de psychiatrie, de zieken- en ouderenzorg, het onderwijs en de gehandicaptenzorg.

Op missieavontuur

Vanaf het einde van de 19de eeuw stortte de congregatie zich ook in het missionaire avontuur en trokken zuster-missionarissen naar Congo, Ceylon (nu Sri Lanka) en Engels-Indië (nu Pakistan en India).

Vandaag

Vandaag zijn de Zusters van Liefde JM een internationale groep met 1250 leden. Op de website van de congregatie zie je dat het zwaartepunt niet langer ligt in Europa, maar in Azië en Afrika.

De Vlaamse Zusters van Liefde hebben in 2003 – exact 200 jaar na hun oprichting – al hun activiteiten overgedragen aan professionele leken. Onder begeleiding van de koepelorganisatie TABOR zetten 67 onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen vandaag het werk van de zusters in Vlaanderen voort.